زندگی بی‌سرگذشت

ابوتراب خسروی
گریه به آدم حالی می‌کند کسی با او نیست
۶ بهمن , ۱۳۹۲
اوریان فالاچی
عشق درست مثل تهوع
۶ بهمن , ۱۳۹۲
مارگریت دوراس

زندگیم بی‌سرگذشت است. سرگذشتی ندارد. هیچ وقت کانونی در زندگیم نبود، نه راهی، نه خط سیری. این جا و آن جایش اما عرصه‌هایی هست گسترده که آدم را به فکر وا می‌دارد که نکند در آن میانه کسی وجود داشته، ولی در واقع این طور نبوده، کسی وجود نداشته ...

مارگریت دوراس | عاشق | قاسم روبین | انتشارات نیلوفر

کتاب عاشق

پاسخی بگذارید