من می‌خشکم

ماه
ماه را دوست دارم
۱۰ آذر , ۱۳۸۳
تنهایی
آخرین شب
۱۰ آذر , ۱۳۸۳
تنهایی

پاسخی بگذارید