اوریانا فالاچی

26 ژانویه , 2014
اوریان فالاچی

عشق درست مثل تهوع

عشق ... عطشی است که وقتی سیراب شدی سر دلت می‌ماند و باعث سوءهاضمه می‌شود! درست مثل حالت تهوع ...!اوریانا فالاچی | نامه به کودکی که هرگز زاده نشد | زویا گوهرین | انتشارات قصه