بازی تاج و تخت

۷ بهمن , ۱۳۹۲

باید تا آخر عمر با تصمیمت زندگی کنی

بهت نمی‌گم بمون یا برو … خودت باید تصمیم بگیری … و تا آخر عمرت باهاش زندگی کنی … مثل من! ایموت تایگرین خطاب به جان اسنو | بازی تاج و تخت