تصمیم

27 ژانویه , 2014
بازی تاج و تخت

باید تا آخر عمر با تصمیمت زندگی کنی

بهت نمی‌گم بمون یا برو ... خودت باید تصمیم بگیری ... و تا آخر عمرت باهاش زندگی کنی ... مثل من!ایموت تایگرین خطاب به جان اسنو | بازی تاج و تخت