خاطره

۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۲

با یادت از یادم

آن قدر با یادت در گوشم         زنگ میزنی            زنگ میزنی که آخر از یادم می‌روی …