کوکو قبل از شانل

۲۰ اردیبهشت , ۱۳۹۳

الان چند سالته؟

چند سالته؟ وقتی سر حالم شونزده سال و وقتی خستم بیست پنج سال! الان چند سالته؟ هزار سال …