باران

سرما,برف,یخ بندان
برف زیبا
۹ فروردین , ۱۳۸۴
بدون نام، بدون شرح
۹ فروردین , ۱۳۸۴

شب است

باران می بارد

خشم و رحمت توأمان می بارد

می بارد، می شوید، می سازد؛

می بارد، می بَرد، می بُرد؛

در کنج سیاهی، خشم می بارد، شاید هم رحمت

امّا در زیر سقف حتماً رحمت است.

گوش بسپار به این باران

چه زیبا می نوازد!

چه تلخ می نوازد!

در زیر آن تکّه مقوای کنار خیابان تلخ است، شاید هم زیبا

امّا در زیر آن حجم سرد بتونی حتماً زیباست.

ببین شب است

باران می بارد

با چشم باز ببین

بدون چتر ببین!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 11 =