روزگار تلخ ...

فیلم 2:37
گاهی جوان بودن سخت‌ترین کار دنیا است
۲۱ شهریور , ۱۳۹۱
سفری از ترس و اشتیاق
۲۱ شهریور , ۱۳۹۱
روزگار تلخ

صدای خرد شدن استخوان‌هایم و ناله‌ی دریده شدن روحم را زیر بار گناه می‌شنوم قلبم به سیاهی می‌زند و تعفن را در رگ‌هایم به جریان می‌اندازد و در حالی که قهقه‌ی شیطان گوش‌هایم را می‌خراشد اراده‌ی سستم بر خود می‌لرزد اینست روزگار تلخ ... سال‌های تاریکی که بر من می‌گذرند

پاسخی بگذارید