دکتر علیرضا امیدوند / زندگی، فناوری و فراتر از آن
پدر, دختر

چه زیباست جستن کودکی خرد

دخترک زیبا، شادان، خندان

کوچک، لیکن بزرگ

کوتاه، ولی رعنا

دخترک سرمست، پر غرور، در خیال

دست در دست پدر

می رود خرید

با هزاران امید

می خواهد از پدر

هزاران چیز

پدر، امّا می خرد چیزی

دخترک می آید از خرید

می دود، می پرد

همچون یک پری

می رسد به کسی

مادرش، تاج سرش

نگاه کن مادر

پدر برایم خرید

مادر امّا بی خیال، بی فکر، بی توجّه

غرق در رویای فریب

پدر نیز می رسد

آرام و متین

پدر ساکت، امّا پر خیال

غرق در رویای فردا

ابرو در گره، غمگین، امّا مهربان

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *