اندوه مرد ایستاده ...

آرمان شهر - سهراب شهیدثالث
اون فقط به عشق فکر می‌کرد...
۱۸ شهریور , ۱۳۹۳
خسته,تنها
نقطه سر خط
۱۸ شهریور , ۱۳۹۳
تنهایی

پاسخی بگذارید